Avís legal          

El lloc web i domini albertmartin-audiologia.com corresponen a CONSULTORS EN AUDIOLOGIA, centre de titularitat d’Albert Martín Fusté, amb DNI 38087708F i amb domicilio a l’Avinguda Lluís Companys, de Sant Cugat del Vallès (CP 08172). Tel. 93 763 69 31/ 680 703 434. Correu electrònic: consulta@audioconsultors.com.

PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL

Els drets sobre els continguts d’aquest lloc web, inclosos els textos, imatges, dissenys, gràfics, marques i altres signes distintius (en endavant els continguts) pertanyen a CONSULTORS EN AUDIOLOGIA o a tercers que tenen autorització al seu ús. CONSULTORS EN AUDIOLOGIA presenta aquests continguts per a informar dels serveis i activitats. CONSULTORS EN AUDIOLOGIA autoritza la utilització dels continguts per a usos no comercials sempre i quan se indiqui de forma clara la font. Si els continguts s’utilitzen en entorns web cal incloure un enllaç a https://albertmartin-audiologia.com. CONSULTORS EN AUDIOLOGIA es reserva el dret a iniciar les accions legals oportunes en defensa dels drets de propietat intel·lectual o industrial.

No s’autoritzen presentacions dels continguts d’aquest lloc en una finestra aliena a https://albertmartin-audiologia.com (framing).

RESPONSABILITAT SOBRE ELS CONTINGUTS

Tot i que CONSULTORS EN AUDIOLOGIA actua amb el màxim de diligència possible, es pot donar el cas que alguna dada o informació no estigui del tot actualitzada en el moment que l’usuari del lloc web el consulti. Per això CONSULTORS EN AUDIOLOGIA manifesta que les referències dels productes i serveis que es presenten en el seu lloc web tenen una funció orientativa i no obliguen a CONSULTORS EN AUDIOLOGIA fins a la contractació expressa d’una comanda.

CONSULTORS EN AUDIOLOGIA es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració i continguts del web.

CONSULTORS EN AUDIOLOGIA no serà responsable de la informació que es pugui obtenir a través d’enllaços inclosos en el lloc.

CONDICIONS D’ÚS

L’ús d’aquest web implica l’acceptació plena dels termes i condicions del present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat espanyol. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquestes clàusules amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.